Summar.io het gepersonaliseerde leerplatform

De wereld om ons heen blijft veranderen en vraagt erom dat men zich permanent blijft ontwikkelen. Dit stelt andere eisen aan iedereen en met name het vermogen om te blijven leren. Summar.io is een gepersonaliseerde leeromgeving waar dit zelfsturende leren centraal staat

LessonUp, het meest laagdremelige lesplatform

Deze zomer vierde LessonUp haar 2e verjaardag. Sinds de dag dat het open lesplatform live ging, is het flink gegroeid: van een “interactieve powerpoint” is het geëvolueerd naar een elo-achtige omgeving met meer dan 60.000 gebruikers in het primair en voortgezet onderwijs en een steeds rijker aanbod van lesmaterialen, onder andere door strategische samenwerkingen met educatief uitgevers.

Innovatief leren betekent: personaliseren en activeren

Wat valt er te winnen met onderwijsinnovatie? Veranderen kost energie. Wat zorgt voor urgentie? Moeten de onderwijsresultaten of het rendement omhoog? Vernieuwing van het vakteam? De Basisacademie helpt je om een weg hierin te vinden.

Het meest adaptieve onderwijsplatform

Ruim 2.800 basisscholen kozen al voor digitalisering van hun onderwijs en bijna allemaal kozen ze daarbij voor Snappet. Snappet is het grootste, meest adaptieve, digitale onderwijsplatform van Nederland. Voor de ruim 20.000 leerkrachten die dagelijks met Snappet werken, creëert Snappet inzicht, handelingsperspectief en tijd om nog meer leerkracht te zijn. Het resultaat? Bewezen hogere leerresultaten!