Mirjam Mol is directeur van Pivot Park. “De focus ligt op farmaceutische Research & Development. Dat heeft te maken met de historie. We zitten op het voormalige terrein van Organon in Oss. In 2009 werd dat bedrijf overgenomen door MSD, wereldwijd een grote speler. Zij besloten Research & Development in Oss niet voort te zetten.

In nauw overleg en met steun van de provincie, gemeente en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij waren ze bereid om alle faciliteiten in stand te houden. Daardoor konden we snel een nieuwe invulling aan het terrein geven; het Pivot Park was geboren. In november van dit jaar staat Pivot Park stil bij haar Vijfjarig bestaan tijdens de Pivot Oncology Conference.”

State-of-the-art infrastructuur

Het waren vooral oud-medewerkers van MSD die zich met startups op het terrein vestigden. Chief Operational Officer Hans van Eenennaam was met BioNovion een van de allereersten. Het bedrijf is inmiddels overgenomen door het Amerikaanse Aduro en heet nu Aduro Biotech Europe.

Hans van Eenennaam: ''Hier zijn faciliteiten die nergens anders beschikbaar zijn''

“Wij proberen via modulatie van het afweersysteem van de patiënt een antikankertherapie te ontwikkelen. Dat doen we in nauwe samenwerking met academische centra. Wat ons enorm hielp in de startfase, was de aanwezigheid van een state-of-the-art infrastructuur.

In 2012 begonnen wij met drie medewerkers met BioNovion; het zijn er nu bijna vijftig. Pivot Park heeft onze groei prachtig kunnen accommoderen, bijvoorbeeld door het delen van faciliteiten. Je kunt klein beginnen en uitgroeien tot een grote speler. Dat geeft toekomstige bestendigheid.”

Community vormt meerwaarde

De community op Pivot Park vormt volgens Mirjam Mol absoluut een meerwaarde. “Het is aan de bedrijven zelf om daar gebruik van te maken. We hebben een jaar geleden in kaart gebracht welke bedrijven allemaal met elkaar samenwerken. Dat gebeurt op grote schaal.

We hebben een mix van bedrijven die werken aan nieuwe medicijnen en bedrijven die ondersteunende en aanvullende diensten bieden.” Hans van Eenennaam vult aan. “Hier zijn faciliteiten die nergens anders beschikbaar zijn.

Het Pivot Park Screening Centre (PPSC) is hiervan een goed voorbeeld. PPSC beschikt over een collectie van meer dan 300.000 stoffen die kunnen dienen als aanknopingspunt voor nieuwe medicijnen. Hier kun je als life science ondernemer jouw target op deze stoffen laten screenen en je eigen nieuwe stoffen laten testen.”

Search & Development

“De stormachtige ontwikkeling van Pivot Park hangt ook samen met veranderingen binnen de farmaceutische wereld”, aldus Mirjam Mol. “Waar in het verleden nog veel zelf werd gedaan, is er een switch gemaakt naar Search & Development.

Mirjam Mol: ''Waar in het verleden nog veel zelf werd gedaan, is er een switch gemaakt naar Search & Development''

Dat geeft de gelegenheid aan kleine bedrijven om ook actief te zijn en in te zoomen op heel specifieke gebieden. Op het moment dat zij verder zijn, zijn grotere spelers geïnteresseerd om bijvoorbeeld partner te worden.

Daarom past ons park met de aanwezigheid van zoveel veelbelovende bedrijven met veel kennis en ervaring ook zo goed in deze tijd.”

Return on investment

Hans van Eenennaam deelt de conclusie van Mirjam Mol en voegt nog toe: “Er is natuurlijk veel in Pivot Park en zijn gebruikers geïnvesteerd. “Wat ziet de maatschappij er van terug?”, hoor ik wel eens. Dan wijs ik bijvoorbeeld op de werkgelegenheid; wij hebben vijftig medewerkers.

Daarnaast vinden binnen de komende twaalf tot achttien maanden drie van onze innovatieve producten hun weg naar toepassing in de kliniek en hopen we dat ze van waarde gaan zijn voor de patiënt. Bovendien zien de investeerders in het park en de daarop gevestigde bedrijven dat hun investeringen geld opleveren.

Bij overnames of met het succesvol introduceren van medische oplossingen bijvoorbeeld. Publieke partijen hebben hun nek uitgestoken en risico genomen. Daar plukken ze nu meerdere vruchten van.”

De hierboven geschetste ontwikkelingen zorgen ervoor dat bedrijven zich graag op Pivot Park willen vestigen. Mirjam Mol: “Vijf jaar na de start huisvesten wij 41 bedrijven en zijn er 530 medewerkerspassen uitgegeven.

We verwelkomen graag nieuwe bedrijven, maar we willen ook ruimte blijven bieden aan de groei van de al hier gevestigde ondernemers. Daarom kijken we heel nauwkeurig naar het nog efficiënter inrichten van bestaande gebouwen en gaan we de ruimte voor nieuwbouw benutten. Er is geen grens aan de groei van de biotechsector op Pivot Park.”