Belangrijke spelers uit het bedrijfsleven, de finance-hoek en overheid zetten zich de komende vijf jaar in om tientallen innovatieve parels door te laten groeien tot nieuwe original equipment manufacturers (OEM’s). HighTechXL is een accelerator voor startups, waarbij jonge bedrijven in zes maanden hun idee ontwikkelen tot een marktrijp product. De aandacht gaat daarbij uit naar innovaties in hightech hardware.

De toegevoegde waarde van HighTechXL ligt voor een groot deel in het samenbrengen van de innovatieve jongelingen met het grote bedrijfsleven. “Jonge bedrijven hebben een grote behoefte aan toegang tot kennis, middelen en supply chains”, stelt Guus Frericks, oprichter en CEO van HighTechXL. “En andersom zoeken grote partijen naar innovatie nieuwkomers, waarmee ze hun business verder kunnen ontwikkelen.” Eind mei presenteerde de organisatie zijn volgende stap in de evolutie van Eindhoven als tech hardware-regio.

Onder de noemer Eindhoven Startup Alliance zetten verschillende belangrijke spelers zich de komende vijf jaar in om twintig snelgroeiende hardwarebedrijven te creëren. Deze ontwikkelen zich rond verschillende thema’s die relevant zijn voor de partijen. Zoals Philips op het vlak van medtech en ABN AMRO met fintech. De alliantieleden willen start-ups ondersteunen in het programma, bijvoorbeeld door mentoring. Ook kunnen ze rechtstreeks werken met start-ups door ze te helpen met het oplossen van een aantal van hun uitdagingen, ze te koppelen aan andere bedrijven in hun leveringsketen of door ‘launching customer’ te worden.

Het plan is om ten minste honderd hightech-hardwarebedrijven te hebben versneld in 2020. Typerend voor de samenwerking is dat de aandacht niet alleen uitgaat naar de eerste jaren van de start-ups, maar vooral ook naar de volgende – veelal nog uitdagendere – jaren. Door de nieuwe bedrijven ook tijdens de scale-up fase te ondersteunen, moeten twintig tot dertig nieuwkomers een snelle groei laten zien en de volgende original equipment manufacturers (OEM's) worden.

Volgens de initiatiefnemers kan dat leiden tot honderden of zelfs duizenden nieuwe banen in de regio Eindhoven en daarbuiten. Frericks: “We zijn ons ervan bewust dat dit ambitieus is, gemiddeld negentig procent van de startups valt immers af, maar de afgelopen jaren hebben we al bewezen dat hier veel mogelijk is. Je kunt hier voortborduren op vele jaren innovatiekracht. Er zitten nu al 140 innovatieve bedrijven op één vierkante kilometer, die aan de technologie van de toekomst werken.”

De successen die in de regio geboekt worden, zijn niet altijd bekend bij het grote publiek. Daar mag meer ruchtbaarheid aan gegeven worden, stelt Frericks. “Op wereldwijd niveau zijn we toonaangevend in bijvoorbeeld mechatronica, photonics en high precision engineering, maar dat is nog te vaak onbekend bij mensen. Terwijl we wel actief zijn op een wereldwijd speelveld met internationale competitie.

Het is nuttig om die succesverhalen meer te delen, want het zijn niet zomaar verhalen, de inhoud is er.” Hij wijst onder andere op de overname van display technologie ontwikkelaar Liquavista door Amazon en de overname van Sapiens SBS, dat technologieën voor diepe hersenstimulatie ontwikkelt, door Medtronic. “En dan zijn er nog verder verborgen pareltjes die snel groeien, zoals Additive industries dat een samenwerking is aangegaan met Airbus, en zicht richt op industriële 3D-printing.”

Met het commitment voor de komende vijf jaren is er toegang tot substantieel investeringsgeld. Dat is allerminst zonder reden, want hardware-ontwikkeling vraagt om forse investeringen. Meer dan voor web-gebaseerde tech-bedrijven bijvoorbeeld. Frericks: “Hardware-bedrijven hebben doorgaans meer geld en meer tijd nodig om hun producten te ontwikkelen. Seed funding is vaak wel te vinden, maar daarna is het een stuk lastiger in Nederland.”

Hij zag dan ook al enkele bedrijven hun hoofdkantoor naar de Verenigde Staten verplaatsen, waar het sneller gaat. Reden te meer om het ecosysteem in en om Eindhoven te verstevigen. “Daar moet je bewust aan bouwen. Dat gebeurt niet overnight”, aldus Frericks. Dus moet er ook nieuw talent aangetrokken worden. Net zoals in andere takken van de hightech, zijn ook hardware-ontwikkelaars in toenemende mate afhankelijk van buitenlandse engineers. “Techneuten weten ons al goed te vinden. De uitdaging is om ook het ondernemende talent naar de regio te krijgen. Alle voorwaarden daarvoor zijn in ieder geval aanwezig.”