Marc van Aperen
PR & Communications Manager Medtronic

Met een totale jaaromzet van ruim 16,6 miljard dollar (2013) en zo’n 1200 werknemers in Zuid-Limburg (wereldwijd meer dan 46.000) is Medtronic een bepalende factor in de regio. Het bedrijf maakt medische hulpmiddelen, therapieën en apparatuur voor de behandeling van hart- en vaatziekten, neurologische stoornissen en nog veel meer aandoeningen. Hiervoor is een nauwe samenwerking nodig met artsen, onderzoekers en toeleveranciers.

Dat het bedrijf zich heeft gevestigd in Heerlen, komt volgens PR & Communications Manager Marc Van Aperen omdat in deze grensregio de beste mensen te vinden zijn. “Ze zijn over het algemeen goed opgeleid en heel vaak meertalig. In ons personeelsbestand vind je 41 verschillende nationaliteiten. Het internationale karakter heeft de doorslag gegeven.”

Researchvestiging

De ontwikkelingen in de Euregio zijn voor Medtronic reden om te blijven investeren in Zuid-Limburg. “De Health Campus in Maastricht en de samenwerking met universiteiten en instellingen in Europa zijn erg belangrijk voor ons.” Volgens Van Aperen gaat de samenwerking in de regio lang terug. Zo bouwde het bedrijf in 1986 haar Bakken Research Center naast het academisch ziekenhuis in Maastricht.

Deze vestiging telt nu zo’n 250 medewerkers, onder wie 200 onderzoekers die zich bezighouden met onder andere de ontwikkeling van nieuwe producten en therapieën en het opzetten en uitvoeren van klinische studies hieromtrent. Dit doen ze samen met een groot aantal ziekenhuizen in Europa en daarbuiten. “Zonder de juiste partners in de medische wereld hadden wij ons nooit kunnen ontwikkelen tot een bedrijf met een dergelijke grote omvang”, aldus Van Aperen.


Jan Kees Dunning
CEO Maastricht Health Campus

Als antwoord op een krimpende bevolking heeft de provincie Zuid-Limburg het pad gekozen van medische innovatie. Nieuwe mogelijkheden creëren voor studie en werk, die de regio aantrekkelijk maken om te leven en het gebied economisch verstevigen. Een spil binnen alle initiatieven die zijn ontstaan is de Maastricht Health Campus, die zich inzet om kennis en kunde te koppelen. Het ‘oliemannetje’ tussen de vele losse programma’s noemt directeur Jan Kees Dunning zijn organisatie. “Het is ons doel kennis te verbreden en te stimuleren. Dat doen we door partijen met research excellentie hier naartoe te trekken met unieke technische faciliteiten.” Een voorbeeld van zo’n faciliteit is de Tesla MRI-scanner, die volgens Dunning het verschil maakt voor de propositie van de Health Campus.

Betere maatschappij

Ongeveer tweederde van de bedrijven op de campus zijn spinoffs van de universiteit. Een reden waarom er veel bedrijven ontstaan die ook maatschappelijke relevantie zijn, stelt Dunning. “Als universiteit wil je bijdragen aan een betere maatschappij. Op de campus kunnen we dat concreet maken.” Als voorbeelden noemt hij software om doseringen van radiotherapie te bepalen en toepassingen om stamcellen te kunnen kweken.

Internationale samenwerking

Maar niet alleen de eigen omgeving speelt een belangrijke rol. Dunning: “We werken samen met andere universiteiten in Nederland en veel projecten vinden op basis van internationale samenwerking plaats. Maastricht heeft een stedenband met het Chinese Chendu, waarmee er een goede wisselwerking is in kennisdeling en afzetmogelijkheden. Er gebeurt veel in de medische sector. Daar kunnen we hier in de regio richting aan geven.”


Jean-Paul Urlings
Business Developer Valerisatie Maastricht

Bedrijven helpen nieuwe producten te ontwikkelen of marktsuccessen te boeken met prototypen die bij de universiteit zijn bedacht en ontwikkeld. Door ingangen bij het Maastricht UMC+ bevindt Maastricht Instruments zich in een bijzondere positie om (startende) ondernemers kansen te bieden. “Een deel van de onderzoeksprototypen die op de universiteit worden ontwikkeld, blijft op de plank liggen zonder de markt te bereiken”, legt Jean-Paul Urlings uit.

“Met de juiste, klantgerichte aanpassingen kunnen die tot interessante nieuwe business leiden. In eigendom of onder licentie.” Urlings is bij het zelfstandige Maastricht Instruments verantwoordelijk voor Business Development Valorisatie. Volgens hem heeft zijn organisatie een brugfunctie tussen kennis en het mkb. “De kennis zit bij onderzoekers, het ondernemerschap bij bedrijven. Doordat wij zowel ervaring hebben met wetenschappelijk onderzoek als engineering kunnen wij wensen goed vertalen.”

Verder bouwen

Maastricht Instruments richt zich primair op software en Apps, onderzoeksapparatuur, lichaamssensoren en medische instrumenten. Als voorbeeld van een project noemt Urlings het ontwikkelen van respiratiekamers. Verder bouwend op wetenschappelijk onderzoek werden samen met de onderzoeker en verschillende mkb’ers producten gemaakt voor de inrichting van de kamers, van elektronica tot interieur.

Validatie

De samenwerking met UMC+ biedt toegang tot medische technologie die klinische en medische validatie mogelijk maakt. Een groot voordeel bij marktbetreding, stelt Urlings. “Vaak is het een voorwaarde voor zorgverzekeraars om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding. Dat verhoogt de kans op commercieel succes enorm.”