Annemiek Verkamman zit namens HollandBIO aan tafel. Zij is algemeen directeur van deze belangenvereniging. ”Onze achterban is een afspiegeling van de sector: van start-ups, het midden- en kleinbedrijf tot grote bedrijven, actief in gezondheid, voeding of biobased economy.”

Rob Vries is Managing Director van Hubrecht Organoïd Technology. Deze organisatie richt zich op onderzoek naar stamcellen. “Wij kunnen cellen uit patiënten van een uiteenlopend aantal ziekten, waaronder kanker, tot grote hoeveelheden vermeerderen. Deze cellen kunnen we vervolgens gebruiken om nieuwe medicijnen te ontwikkelen of te testen hoe de werkzaamheid is per patiënt.”

Markwin Velders is Vice President Operations van Kite Pharma EU. “Wij zijn vooral actief in de TCR en CAR-T gen- en celtherapie. Hierbij worden afweercellen van de kankerpatiënt bewerkt en daarna teruggegeven. Dankzij de bewerking kunnen ze iets wat ze daarvoor niet konden; de kankercellen herkennen, en vaak ook vernietigen.”

Lange weg

De resultaten die Vries en Velders met hun R&D-activiteiten boeken, zijn hoopgevend voor patiënten die gebaat zijn bij nieuwe, innovatieve behandelmethodes. “De weg daarnaartoe is in veel gevallen lang, te lang”, geeft Annemiek Verkamman aan.

''Rob de Vries: Er is veel innovatie, maar op het moment van toepasbaarheid wordt het onbetaalbaar''

“Daar moet iets aan gebeuren. Bij innovatie is het lastig om tot een werkbaar businessmodel te komen.” Markwin Velders vult aan: “Dat heeft ook te maken met onzekerheden, en met welke soorten technologieën je in welke soorten patiëntgroepen kunt gebruiken.

Dat zijn drempels die het lastig maken om van innovaties ook daadwerkelijk nieuwe medicijnen te maken.” Rob Vries benoemt nog een vertragende factor. ”Er is veel innovatie, maar op het moment van toepasbaarheid wordt het onbetaalbaar. Dat komt vooral door de lange trajecten om tot toelating van een medicijn te komen.”

Stappen in de goede richting

“Ik zie dat we op het gebied van regelgeving langzaam stappen in de goede richting zetten”, vertelt Annemiek Verkamman. “In Europa wordt al een aantal regulatoire hoepels lager gehangen. Dat moet ook, omdat het huidige systeem anders vastloopt. Tegelijkertijd constateer ik dat dezelfde hoepels op nationaal niveau nog steeds te hoog hangen.

''Markwin Velders: In de VS gaat het sneller en geldt bij een fiat toegang van het medicijn in alle staten''

We moeten de veiligheidsprocedures in acht houden, maar het kan bijvoorbeeld geen kwaad om bepaalde innovatieve geneesmiddelen sneller toe te laten.” “Vooral als een geneesmiddel bijvoorbeeld het laatste redmiddel voor een patiënt kan zijn”, geeft Markwin Velders aan.

“Internationaal zijn de verschillen groot. In de VS gaat het sneller en geldt bij een fiat toegang van het medicijn in alle staten. In Europa zijn we nog lang niet zover. Bij ons bepaalt ieder land nog afzonderlijk over toelating.” Rob Vries: “Bij een snellere toelating komt er ook eerder duidelijkheid over de werking in de praktijk.”

Effectiever behandelen

“Daarnaast bespaar je ook op de kosten”, vervolgt Rob Vries. “Je hebt niet alleen een korter ontwikkeltraject, maar ook een langere verdiencapaciteit. Daardoor hoeven innovatieve medicijnen niet in alle gevallen duur te zijn. Markwin Velders: “Als we een patiënt effectiever kunnen behandelen met een innovatief middel, dan werkt dat ook kostenbesparend.

Dat is ook waar wij ons vooral op richten. Eén keer een behandeling en de patiënt kan weer kankervrij leven. Daarmee maak je in een keer een eind aan langdurige, geldverslindende behandelingen. Dat levert een prachtige besparing op. De patiënten zelf spelen ook een belangrijke rol in de versnelling.

Zij worden steeds mondiger en eisen dat bepaalde behandelingen beschikbaar komen. Daar wordt ook steeds beter naar geluisterd. Daarmee vormen zij een belangrijk schakel in de innovatie en de beschikbaarheid van de daaruit voortvloeiende behandelingen.”

Groot aanbod van talenten en professionals

Rob Vries benadrukt dat in Nederland alle voorwaarden voor een succesvolle biotechsector aanwezig zijn. “Dat heeft onder meer te maken met de Nederlandse cultuur van samenwerking, de excellente wetenschap en het grote aanbod van talenten en professionals.”

''Annemiek Verkamman: Het aantal biotechbedrijven is de afgelopen tien jaar verdubbeld in Nederland''

Annemiek Verkamman: “Het aantal biotechbedrijven is de afgelopen tien jaar verdubbeld in Nederland. Persoonlijk denk ik dat dit het komende decennium nog een keer gaat gebeuren. Er zit heel veel in de pijplijn. Hierdoor is het belangrijk dat het innovatiekrediet vanuit de overheid op peil blijft.

Voor dit jaar is het geld alweer op. De sector groeit, maar het budget groeit niet mee. We zijn in gesprek met het ministerie van Economische Zaken om dit belangrijke krediet op het juiste peil te krijgen en te houden.”

Trots

“Het is heel belangrijk om innovatieve medicijnen te blijven ontwikkelen en sneller bij de patiënt te krijgen”, geeft Markwin Velders aan. “In Nederland moeten we de ambitie hebben dat we dat het best organiseren in Europa.” Rob Vries: “Dat doen we door een goede samenwerking tussen overheid, verzekeraars, wetenschap en bedrijfsleven.

We hebben de netwerken, we zitten dicht bij elkaar en er is hoogwaardige kennis.” Annemiek Verkamman: “Ik heb alle vertrouwen in het succes van de biotechsector. Ik bewonder de innovatie, de passie en de daadkracht. Daar mogen we in Nederland best trotser op zijn.”