Maarten van Rixtel

Maarten van Rixtel
Lid van het bestuur van branchevereniging Actiz

“Als je mensen vraagt wat zij belangrijk vinden dan worden twee dingen veel genoemd”, vertelt Maarten van Rixtel, lid van het bestuur van branchevereniging Actiz. “Ten eerste willen mensen graag zolang en zoveel mogelijk zelfstandig blijven. En ten tweede bepalen zij graag zelf hoe hun leven eruit ziet. Zij willen zelf de regie houden over hun leven én over de zorg die zij nodig hebben.”

Wat zijn mogelijkheden om aan die wensen te voldoen?

“Dat kan door zoveel als mogelijk gebruik te maken van slimme innovaties. En dan vooral innovaties die de zorg beter en betaalbaar maken zoals het inzetten van slimme camera’s in woon- en zorgcomplexen voor ouderen.

Zonder camera’s moet iemand regelmatig een kijkje nemen in ieder appartement om te kijken of alles in orde is of wachten tot er alarm wordt geslagen. Slimme camera’s die inschakelen op het moment dat zij plotselinge en onverwachte veranderingen signaleren, maken het mogelijk om mensen optimale privacy te bieden en direct in actie te komen daar waar het nodig is.”

Zijn er ook innovaties die in de thuissituatie kunnen worden gebruikt?

“Dan kun je denken aan beeldbellen. Bij veel medicatie geldt de ‘vier-ogen-eis’. Behalve de toediener van een medicijn moet nog een tweede persoon aanwezig zijn om te controleren dat alles goed gaat. Door beeldbellen kan de verpleegkundige contact leggen met iemand op een centrale die kan meekijken. Zo voorkom je dat twee mensen lijfelijk aanwezig moeten zijn.

Beeldbellen is ook een mooie vorm van hulp als de partner medicatie toedient. Het kan onzekerheid wegnemen en steun beiden. Ook wordt beeldbellen gebruikt bij mantelzorg als bijvoorbeeld de partner dementerend is. Via beeldbellen kan de verpleegkundige of verzorgende de situatie beoordelen en advies geven.”