Ilse Zwart

Ilse Zwart
Projectleider Movisie

“Hoewel digitale tools steeds meer worden ingezet, loopt de sector wat dat betreft nog achter”, vertelt Ilse Zwart, projectleider bij kennisinstituut Movisie. “De ontwikkelingen staan nog in de kinderschoenen en zijn vaak nog afhankelijk van pilots.”

Er zijn verschillende redenen waarom de introductie van digitale communicatie in deze sector langer op zich heeft laten wachten. Zwart: “Als je praat over ouderenzorg, zijn ouderen zelf vaak weinig actief en ervaren met digitale communicatiemiddelen. Al komt daar wel verandering in; ze raken steeds meer bekend met het gebruik van bijvoorbeeld een Ipad. Ook is het systeem van zorg om de cliënten heen vaak ingewikkeld; men heeft te maken met veel verschillende zorgprofessionals en een vraagstuk als privacy is belangrijk om rekening mee te houden.”

Beter inrichten zorg

Veel cliënten, mantelzorgers of vrijwilligers zijn bovendien niet op de hoogte van de mogelijkheden. Zo kunnen verschillende functionaliteiten, in de lijn van WhatsApp, Google Agenda, e-mail en/of Skype, worden ingezet om de zorg beter in te richten. “De Vrije Universiteit heeft daar onlangs onderzoek naar gedaan. Daaruit bleek dat de mantelzorgers de digitale tools heel erg waarderen zodra ze ermee in aanraking zijn gekomen.”

Ze gaat verder: “Digitale tools hebben uiteindelijk een paar belangrijke doelen: het mogelijk maken van heldere communicatie door kortere lijnen tussen cliënt en zorgverleners, het efficiënter overleggen over de zorg, een beter overzicht voor alle betrokkenen, zorgen voor een veilig gevoel doordat zorgprofessionals en mantelzorgers makkelijker contact kunnen maken en het waarborgen van privacy doordat er wordt gewerkt met een gesloten digitaal communicatiesysteem. Hierbij geldt te allen tijde dat de cliënt zelf de regie over de zorg in handen houdt.”

Goede samenwerking

Wat de toekomst brengt? “De uitdaging zit hem er vooral in dat niet elke zorgorganisatie straks eigen, losse systemen ontwikkelt die weer aan elkaar gekoppeld moeten worden. Samenwerking en kennisoverdracht op dit gebied kunnen de inzet van digitale tools naar een hoger plan tillen.”