Anil Jadoenathmisier

Directeur IT & Innovatie VZVZ

 

Hoe verloopt die gegevensuitwisseling?

“Sinds 2012 is de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie verantwoordelijk voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens”, vertelt Anil Jadoenathmisier, directeur IT & Innovatie bij VZVZ. “Die communicatie verloopt via het Landelijk Schakelpunt.

Het is een ICT-infrastructuur, specifiek ontwikkeld voor de zorg. Zorgverleners kunnen, mits de patiënt daarvoor expliciet toestemming heeft verleend, beschikken over alle benodigde informatie om de patiënt optimale zorg te verlenen.”

Waarom is zo’n Landelijk Schakelpunt zo belangrijk?

“Het doel is om de veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te verbeteren. Via het LSP kunnen zorgaanbieders bijvoorbeeld medicatiegegevens inzien en uitwisselen en zo controleren of de juiste medicatie wordt gegeven.

De structuur wordt ook ingezet voor onder meer de uitwisseling van samenvattingen van het huisartsdossier in de waarneming, de ondersteuning van ketenzorg en de overdracht van dossiers in de jeugdgezondheidszorg.”

Hoe kunnen ontwikkelingen in de ICT en de techniek bijdragen aan de verbetering van de zorg?

“Dan kun je denken aan bijvoorbeeld personalised medicine. Big data en met name datamining met behulp van artificial intelligence is essentieel om beyond medische richtlijnen voor het individu een behandeling op maat aan te bieden die specifieker is – een enorme medisch innovatie.

De zorginfrastructuur kan de digitale snelweg zijn waarover deze data, over de schotten van de zorg heen, uitgewisseld kan worden. Helemaal in lijn met de huidige activiteiten; het faciliteren van uitsluitend de uitwisseling van data. Met als doel veiligere, betere en kostenefficiëntere zorg.

De zorginfrastructuur kan de digitale snelweg zijn waarover deze data, over de schotten van de zorg heen, uitgewisseld kan worden.

Gebruik van infrastructuur onafhankelijke standaarden is belangrijk. Dat wil zeggen dat de uitwisseling niet belemmerd wordt door de keuze van infrastructuren. Het maakt dus niet uit welke structuur de zorgverlener zelf gebruikt. Iedereen kan gebruikmaken van het Landelijk Schakelpunt, maar ook als men dezelfde informatie over andere infrastructuren uitwisselt moet de waarde en betekenis gelijk blijven.”

Welke organisaties zijn betrokken bij het LSP?

“In het convenant ‘Gebruik landelijke zorginfrastructuur 2016-2020’ zijn afspraken vastgelegd met drieëntwintig partijen die allemaal belang hebben bij en streven naar een veilige en betrouwbare uitwisseling van medische gegevens. Het gaat onder meer om Patiëntenfederatie Nederland, koepelorganisaties van zorgaanbieders, Zorgverzekeraars Nederland en ICT-leveranciers.”

Heeft de patiënt invloed op de uitwisseling van gegevens?

“De patiënt is bij alle innovatie het vertrekpunt. Hij/zij krijgt meer rechten en kan zelf bepalen welke informatie met wie uitgewisseld mag worden. Ook krijgt de patiënt mogelijkheden om toegang te krijgen tot zijn/haar medische gegevens en kan hij/zij ook gegevens beschikbaar stellen aan zorgaanbieders. De patiënt is veel meer dan voorheen de regisseur van zijn eigen gezondheid.”