Waarom is e-health voor u zo belangrijk?

We willen dat de zorg zich aanpast aan mensen in plaats van andersom. E-health maakt dat mogelijk. Van kleine, slimme apps die helpen je conditie te verbeteren, tot hulpmiddelen die zorgen dat je niet voor elke contact met de arts de deur uit hoeft, zoals telemonitoring en beeldbellen. Allemaal nieuwe mogelijkheden om mensen méér zorg en aandacht te bieden in hun eigen omgeving. En daarmee betere kwaliteit van zorg tegenover lagere kosten mogelijk te maken.

Wat zijn de doelstellingen van het ministerie van VWS?

Dat zijn er drie. In 2019 heeft ten minste 80 procent van de chronisch zieken en 40 procent van de overige Nederlanders directe toegang tot zijn of haar medische gegevens, kan 75 procent van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen zelfstandig metingen uitvoeren in combinatie met monitoring op afstand en kan iedereen die thuis zorg en ondersteuning ontvangt desgewenst via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener communiceren.

Kunt u aangeven op welke manieren u de ontwikkeling van e-health stimuleert/wat u doet om deze doelstellingen te behalen?

  1. We hebben onder meer het zogenoemde Informatieberaad opgericht. Daar komen alle zorgpartijen uit de gezondheidszorg bij elkaar om e-health verder te brengen. Daar zijn we ook in staat om knopen door te hakken. Zo maken we afspraken over het in lijn brengen van systemen, zodat patiënten niet bij elk ziekenhuis opnieuw hun gegevens op een andere manier moeten invullen.
  2. Ook kunnen mensen van buiten de Rijksoverheid bij ons aankloppen om zogeheten health deals te sluiten. Met een health deal kun je bestaande en goed lopende zorginnovaties verder brengen dan enkel het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio. Voorwaarden zijn dat deze zorginnovaties van betekenis zijn voor de maatschappij en dat patiënten of gebruikers nadrukkelijk bij de ontwikkeling betrokken zijn. Samen met het ministerie van Economische Zaken  kijken we dan of we knelpunten kunnen wegnemen die de deelnemers ervaren bij de toepassing van hun innovatie.
  3. Maar het kan nog praktischer. Bijvoorbeeld via de kennisbank van Zorg voor innoveren. Hier kunnen startende ondernemers terecht voor allerlei vragen over financiering, wet- en regelgeving. Ook vind je hier de opschalingsgids, vol tips om je innovatie verder te brengen.
  4. Met het Fast Track initiatief gaan we veelbelovend innovatieve startende ondernemers ondersteunen om hun product of dienst sneller in het zorgproces toe te passen. Zowel door een financiële impuls als door het bevorderen van regionale samenwerkingen.
    De nieuwe wet elektronische gegevensuitwisseling zorgt ervoor dat in 2019 iedereen toegang heeft tot zijn gegevens, zelf gegevens kan toevoegen en zelf kan bepalen wie wel en wie niet toegang heeft.
  5. We organiseren een landelijk netwerk zorginnovatie , zodat regionale goede voorbeelden en kennis gedeeld wordt. 

Wat zijn de belangrijkste obstakels die overwonnen moeten worden om e-health ‘gewoon‘ te maken?

Het is belangrijk dat zowel de gebruikers aan de aanbodkant, artsen en verpleegkundigen, als de patiënten zelf in alle fasen direct betrokken zijn bij de ontwikkeling van e-health. Bij het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe technologie, bij de invoering en bij de evaluatie van het gebruik. In dat geval zal je zien dat e-health niet alleen effectiever is, maar dat mensen het ook overal gaan gebruiken.

In de huisartsenzorg, de apotheken, de verloskundige, ziekenhuiszorg, zorg in verpleeghuizen tot thuiszorg. De positie van patiënten wordt ook steviger met e-health. Als je toegang hebt tot je eigen medische gegevens op een beveiligde en persoonlijke online omgeving, hoef je ook niet elke keer opnieuw je medische verleden aan de dokter te vertellen. Je hebt dan grip op de gegevens van al je eigen onderzoeken en behandelingen. Wij werken nu hard aan de bescherming van de privacy, die aan de strengste regels moet voldoen.

In januari 2017 organiseert u de tweede e-health week, wat verwacht u daarvan?

Heel veel. Inmiddels hebben zich al 180 partijen uit heel het land aangemeld om mee te doen aan deze week; van een woonzorgcentrum uit Bergen op Zoom, een online logopediedienst uit Groningen, een ziekenhuislaboratorium in Den Haag tot een pop-up store met zorginnovaties in Utrecht. Al hun deuren zijn ergens in de week van 21 tot en met 27 januari geopend om aan Nederland te laten zien wat e-health, als zorg van nu, voor je kan betekenen.

Het gaat dus om meer dan alleen de techniek. Je zult juist zien wat het voor je gezondheid of welbevinden kan betekenen. Of die van mensen in je omgeving. Trek erop uit. De staatssecretaris en ik doen dat ook. Kijk rond, stel vragen of luister naar de ervaring van anderen.