ype Brada

Ype Brada
Hoofd Kennis, Innovatie, Communicatie en Kwaliteit bij Reik

Iedereen kan hiermee snel communiceren en informatie uitwisselen. “De partijen kunnen snel schakelen, waarbij de cliënt bepaalt wie welke informatie mag lezen”, vertelt Ype Brada, bij Reik bezig met kennis, innovatie, communicatie en kwaliteit. “De hulpverlener rapporteert via het platform, waardoor iedereen snel de informatie kan zien.

Maar ook cliënten, ouders, naasten of zelfs een leerkracht kunnen informatie kwijt op het platform. Relevante gegevens komen voor iedereen beschikbaar. Dat sluit perfect aan bij het streven naar ‘één gezin, één plan, één regie’. Via het platform is in korte tijd alle relevante informatie over een cliënt gedeeld en is iedereen op de hoogte van de laatste gegevens.”

Positief verrast

Cliënten zijn erg blij met het platform, ervaart Brada. “Rapportages van hulpverleners kwamen voorheen in een papieren of digitaal dossier, maar cliënten wisten dan vaak niet wat daar in stond. Dat kan wantrouwen geven. Nu zien zij alle informatie, en zijn soms positief verrast wat een hulpverlener over hen schrijft. Cliënten kunnen meteen reageren, ook als zij het ergens niet mee eens zijn, en informatie aanvullen. Dat betekent dus ook voor de hulpverlener meer en betere informatie.”

Brada denkt dat zulke e-health zich steeds verder zal ontwikkelen. “Er zijn veel mogelijkheden waarmee cliënten aan de slag kunnen. Als zij daarmee meer hun eigen netwerk kunnen aanspreken, is er mogelijk minder intensieve hulpverlening nodig. Dat bevordert hun zelfstandigheid en drukt de kosten voor de zorg.”