Paul Verdult

Paul Verdult
Brandmanager bij Jaarbeurs

Regie over eigen gezondheid

De samenleving digitaliseert en verandert. Mensen zijn mondiger, stellen hogere eisen en hebben nieuwe technologieën tot hun beschikking. Dit resulteert in zelfbewuste patiënten met hoge verwachtingen van zorg. De patiënt lijkt zorg wel te consumeren en wil dit graag snel, digitaal, persoonlijk en op maat waar nodig. Patiënten nemen steeds meer zelf de regie over hun eigen gezondheid en het medisch proces. Met andere woorden: de positie van de patiënt is aan het veranderen.

Zorginstellingen kunnen deze patiënten niet negeren. Om aan de behoefte van de hedendaagse patiënt te voldoen, is het van belang dat zorginstellingen vanuit de behoefte van de patiënt acteren. Dit vraagt echter wel om flexibiliteit in aanbod, nieuwe vormen van interactie en digitalisering van processen en de fysieke IT-infrastructuur. Zorginstellingen moeten van aanbodgericht naar vraaggericht denken voor persoonlijke zorg op maat. Anders gezegd: de patiënt zien als partner.

Patiënt en informatie verbinden

Bij innovatie in de zorg gaat het om meer dan de technieken voor een betere behandeling. Innovatieve zorgprofessionals luisteren niet alleen naar een patiënt, maar zijn bereid hun bestaande werkwijze en processen aan te passen. Ze weten mensen en informatie met elkaar te verbinden om zo een compleet beeld te krijgen van de gezondheid van een patiënt. Ze benutten de mogelijkheden van data, maar begrijpen ook de eisen die aan informatiebeveiliging en privacy worden gesteld. Tevens snappen ze dat het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg hand in hand gaat met continue kostenoptimalisatie.

Met het centrale thema “De patiënt als partner” spelen de vakbeurzen Zorgtotaal en Zorg & ICT van 14 tot en met 16 maart 2017 in op deze belangrijke ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Aan de hand van de subthema’s “Connected & Digital Health”, “Data Driven Healthcare”, “Sociale Innovatie”, “Veiligheid & Privacy” en “Bedrijfsvoering & IT” worden praktische handvatten geboden en ontdekt de bezoeker of de eigen zorginstelling klaar is voor een samenwerking met de patiënt als partner.