Frans Feldberg

Frans Feldberg
Hoogleraar Datadriven Business Innovation VU

Digitale innovatie voor data

Sleutel tot die ontwikkeling is digitale innovatie. “Via digitale innovaties komen steeds meer data beschikbaar, die kunnen worden omgezet in inzichten die ons welzijn vergroten. Mensen kunnen, als het gaat om gezond leven, in hun kracht worden gezet door digitale innovaties. De data die daarmee worden verkregen, kunnen worden omgezet in kennis. Artsen én ontvangers van zorg kunnen die data gebruiken ter ondersteuning van gezondheid gerelateerde beslissingen.”

Enerzijds kun je met ‘big data analytics’ zorgprocessen optimaliseren: werk in ziekenhuizen kun je aan de hand van data-gedreven inzichten efficiënter inrichten. Interessanter is volgens Feldberg dat big data analytics kan worden gebruikt om mensen te ondersteunen in allerlei besluitvormingsprocessen rondom gezondheid. “Er komt steeds meer technologie die mensen letterlijk op hun lichaam meedragen en helpen informatie te verzamelen over je gezondheid. Zoals een app die je hartslag meet.

Apps om te monitoren

Mensen met hartproblemen gaan snel naar een dokter als ze iets voelen. Veel van deze bezoeken aan de dokter blijken niet nodig omdat er niets aan de hand is.  Maar als je je hartslag via een app kunt meten, die vervolgens adviseert wat je het beste kunt doen, dan kan ongerustheid worden weggenomen óf kan juist direct een arts worden ingeschakeld. Je kunt technologie ook gebruiken om dingen thuis zelf te controleren en te monitoren. Dat bespaart de patiënt en de arts veel tijd. Met deze data kun je artsen en patiënten beter adviseren.”

In big data analytics zitten kansen en uitdagingen.

In big data analytics zitten kansen en uitdagingen zegt Feldberg. “Grote hoeveelheden data in de zorg worden gegenereerd die bijdragen aan het vergroten van ons welzijn, data die nu onbenut blijven. Welke data we willen gebruiken en hoe, moet natuurlijk ook afhankelijk zijn van de keuzes die we maken ten aanzien van privacy en ethiek. De kennis van Big Data analytics is bovendien schaars en het vereist creativiteit en visie om over bestaande problemen op een andere manier na te denken.

De vraag is niet zozeer ‘wat gaan we doen met de nieuwe technologie’, maar eerder: ‘hoe nemen we afscheid van het oude idee’. Want menig arts moet nog wennen aan het idee dat een app met een slim algoritme wellicht beter en sneller een diagnose kan stellen en de patiënt sneller kan informeren dan zij zelf kunnen. In de toekomst moet de dienstverlening in de zorg hierop worden aangepast en dit vraagt om andere manieren van denken en handelen.”