Dit stelt Ger Brinks, parttime lector Smart Functional Materials bij Saxion, en betrokken bij het Kenniscentrum Design en Technologie. Projecten waar Brinks bij betrokken is,  komen voort uit consortia. Daarbij moet de vraagarticulatie altijd interessant zijn voor meerdere bedrijven. Het blijkt om een specifieke manier van werken te vragen. “Als je de industrie vraagt wat ze willen, zeggen ze ‘alles’”, stelt Brinks. “Je moet goed doorvragen en de industrie goed kennen. Wij lossen praktische vraagstukken op, waar bedrijven zelf mee verder gaan.” In de praktijk laat dit onderzoek zich vaak vertalen in een demonstrator of prototype. Bedrijven passen deze zelf aan, om ze toe te spitsen op hun eigen doeleinden. Er zijn verschillende succesvolle samenwerkingen opgezet, maar door economische omstandigheden wordt het innovatiepotentieel nog niet optimaal benut. Brinks: “Soms duurt een jaar of twee voordat er winst gemaakt wordt. Dat kan lastig zijn voor mkb’ers. Je moet het je wel kunnen veroorloven om te innoveren.” Waarbij hij opmerkt dat, hoewel het lastig kan zijn om financiële middelen vrij te maken, bedrijven altijd bereid zijn om uren, machines en materialen beschikbaar te stellen. Betrokkenheid blijkt dan ook groot. “Het is verbazingwekkend hoe goed seminars bezocht worden. Iedereen is nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingen. Laatst nog bij een seminar over slim textiel in de bouw. Daar waren niet alleen ontwikkelaars, maar ook veel bouwbedrijven.”

Verder innoveren

Het aantal bedrijven dat zich meldt met onderzoeksvragen of –opdrachten neemt steeds verder toe. Brinks gaat er dan ook vanuit dat de samenwerking met de industrie alleen maar zal intensiveren. De toename in gebruik van smart materials onderschrijft dat volgens hem. “Als je goed kijkt zijn smart materials al overal om ons heen aanwezig. Niet altijd gelijk zichtbaar, maar shape memory-materialen worden al veel gebruikt, ook in textiel. Bijvoorbeeld materialen die onder bepaalde omstandigheden geen lucht of water meer doorlaten.” Ook noemt hij smart sensors voor argofood en medische toepassingen, en UV-detectie als belangrijke voorbeelden. Bij die laatste geven materialen door verkleuring bijvoorbeeld een toenemend risico aan. Brinks: “De fundamentele technieken zijn er. Om er mee te innoveren, moet je verdere stappen zetten. De uitdaging ligt altijd in het managen van verwachtingen. Als je elkaar goed kent en weet waar de behoefte ligt, dan kun je daar je projecten op afstemmen.”