Om het innovatiepotentieel te benutten blijkt het verstandig het onderzoekstraject te bundelen voor meerdere kleine bedrijven. In het mkb is doorgaans weinig tijd of te weinig capaciteit om ontwikkelingen in nieuwe materialen goed bij te houden. Het platform Innovatief Materialen Platform Twente (IMPT), geleid door lector Product Design Karin van Beurden, heeft dit de bedrijven de afgelopen drie jaar uit handen genomen. Een externe R&D-afdeling als het ware. Een denktank bestaande uit wetenschappers en andere experts stelde een lijst van zo’n 80 materialen op. Daaruit is een top tien gedestilleerd, die nader is onderzocht. “We hebben goed gekeken naar de beschikbaarheid”, legt projectleider en onderzoeker Erik Goselink uit. “Sommige materialen zijn op onderzoeksschaal aanwezig, maar zijn nog niet commercieel verkrijgbaar.”

Reclame voor ijsjes

Over de tien meest interessante materialen is kennis verspreid onder een netwerk van mkb’ers middels datasheets. Verschillende ondernemers zijn daarna samen met ontwerpers met materialen aan de slag gegaan. Een praktische insteek, stelt Goselink. Een composietbedrijf en een reclamebureau werkten bijvoorbeeld samen aan reclame die van kleur verandert door warmte of licht. “Een van de eerste ideeën was dat je reclame voor ijsjes alleen ziet als er zon op schijnt. Dat geeft een nieuwe dimensie aan reclamemaken. De technische vraag die daar achter lag, was hoe je het verkleurende pigment in een composiet of hars verwerkt.”

Steeds verder toepasbaar

Samenwerking in de regio staat centraal. Lokale partijen worden aan elkaar gekoppeld, waarbij combinaties vooral niet altijd voor de hand liggen. “Niet alleen ontwerpers bij processen betrekken, maar ook kunstenaars zorgt voor erg innovatieve ideeën”, stelt Goselink. De nieuwe business die uit de projecten voorkomt is belangrijk voor de regio. Met meerdere materialen die steeds breder in de praktijk toepasbaar zijn, lijken de kansen toe te nemen. Goselink ziet op termijn bijvoorbeeld heil in ‘self healing’ materialen en flexibele thermo-elektrische materialen. IMPT stopt in deze vorm, maar gaat naar verwachting door in een volgend project. “Het grondwerk is nu gedaan, dus kunnen we thema’s afbakenen en ons specialiseren. Bedrijven willen graag innoveren, maar hebben vaak net even een duwtje in de juiste richting nodig. Als je niet weet dat een materiaal bestaat en wat je er mee kunt, dan kun je ook niet overwegen het toe te passen.”