Het traditionele model

In het traditionele onderwijsmodel heeft een docent doorgaans 20-30 leerlingen die elk op haar eigen manier en tempo leert. Het is onredelijk om te verwachten dat een docent elke leerling voorziet in haar leerbehoefte zolang onderwerpen binnen een vast tijdsbestek worden behandeld. Dit model schaalt niet.

Vanaf het begin van ons schoolcarrière worden we op vaste momenten getoetst en geclassificeerd van zwak tot excellent. We doorlopen de stof op één tempo, ongeacht of dit te snel of te langzaam is voor de leerling. Dit is ontzettend schadelijk voor de leermotivatie vanwege de overschatting van de invloed van aangeboren talent (met name in exacte vakken) op de leercapaciteit.

Ongeacht de prestatie op een toets marcheert de hele klas naar het volgende onderwerp. De hiaten in de kennis blijven bestaan waardoor leerlingen vastlopen bij complexere stof. Met andere woorden, zolang algebra niet gemeesterd is (6 op de toets), is het onvermijdelijk dat calculus een onredelijke uitdaging vormt. Dit fenomeen heet “Swiss cheese learning”. Waarom nemen we genoegen met een zes?

Een toekomstvisie

Met digitale technologie stellen we de leerling centraal door uitleg van concepten on-demand beschikbaar te maken, persoonlijke leerprestaties op hoog detailniveau bij te houden en daarmee de persoonlijke leerbehoeften inzichtelijk te maken.

On-demand uitleg introduceert concepten en met oefenvragen wordt geoefend op eigen tempo. Hiermee ontstaat ruimte in de klas voor verdieping en hogere orde leren (diepgang op theorie, discussie en practica). Dit leidt tot regie over je eigen leerreis, grotere mate van meesterschap van onderwerpen en een data-gedreven leerreis.

Visie in de praktijk

Met een aantal beschreven principes is geëxperimenteerd in 2016 t/m 2018 in de praktijk door tooling van Veduo te integreren in de scheikundeles op 2 scholen. Veduo’s video’s waren aanvulling op de reguliere les en geïntegreerd in de studiewijzers. De docenten gebruikten ook de oefenvragen en persoonlijke voortgangsinzichten om continu bij te sturen waar nodig. De resultaten van deze eerste pilot zijn veelbelovend, met een gemiddelde stijging van bijna een half punt op het cijfer en bemoedigende ervaringen van leerlingen en docenten.

Hoe nu verder?

Uit onze gesprekken met docenten en schoolleiding blijkt dat het bewustzijn van de kracht van digitale tooling om de leerling centraal te stellen sterk aanwezig is. De vraag die herhaaldelijk terugkomt is: hoe moet ik er nu praktisch mee aan de slag?

On-demand uitleg introduceert concepten en met oefenvragen wordt geoefend op eigen tempo.

Ons advies hierin is: doordat elke leerling, docent, school en klas uniek is, start klein. Maak kleine aanpassingen zoals een uitlegvideo als huiswerk in plaats van opgaven. Maak de opgaven samen in de klas. Voor een enkele onderwerp: Ga pas verder met het volgende onderwerp nadat dit gemeesterd is. Experimenteer en beoordeel wat wel en niet werkt voor jouw situatie en breid uit op de vlakken die effectief blijken.

Tenslotte, deel je ervaringen. De initiële resultaten van deze lesvorm(en) zijn veelbelovend en stellen ons in staat het potentieel van leerlingen te ontgrendelen en lesgeven nóg bevredigender te maken.